1. Adakah urusan permohonan secara online melalui Portal Awam e-Tanah memudahkan dan mempercepatkan proses anda?
2. Bagaimanakah tahap kebolehcapaian Portal Awam e-Tanah PPTG WPKL?
3. Sejauh manakah e-Carian persendirian dapat membantu mempercepatkan proses urusan Anda?
4. Adakah Anda berpuas hati pembayaran bil cukai tanah secara online?