Bahasa Melayu Bahasa Melayu English English
Bahasa Lain

Topik Popular

|
  |  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • image
  Soalan Lazim
  Hubungi Kami
  Aduan/Maklum Balas
  Peta Laman
  Soalan
  Lazim
  Hubungi
  Kami
  Aduan / Maklumbalas Peta
  Laman

  Tarikh Kemaskini: 22 November 2017

  Image1 Image

  Borang Kaveat Persendirian (Borang 19B) dalam versi Bahasa Malaysia yang telah diluluskan.

   

  Adalah dimaklumkan bahawa Perintah Kanun Tanah Negara (Pindaan Jadual Pertama dan Kelima) 2017 telah mula berkuatkuasa pada 30 Ogos 2017. Oleh itu, semua penyempurnaan borang mulai tarikh 30 Ogos 2017 hendaklah mematuhi pindaan sepertimana Warta Kerajaan Persekutuan P.U. (A) 247 tersebut.

   

  Sila muat turun Borang Kaveat Persendirian (Borang 19B) versi Bahasa Malaysia.

  Panduan maklumat pengisian maklumat Borang Kaveat Persendirian (Borang 19B)


  **Pengisian maklumat menggunakan Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris adalah diterima.


  Pejabat Pengarah Tanah dan Galian
  Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
  7 September 2017