Bahasa Melayu Bahasa Melayu English English
Bahasa Lain

Topik Popular

|
  |  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • image
  Soalan Lazim
  Hubungi Kami
  Aduan/Maklum Balas
  Peta Laman
  Soalan
  Lazim
  Hubungi
  Kami
  Aduan / Maklumbalas Peta
  Laman

  Data Set

  Tarikh Kemaskini: 18 September 2019

  Image1 Image

  Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan menyahut inisiatif kerajaan untuk melaksanakan data terbuka bagi meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Halaman ini diwujudkan bertujuan untuk memaparkan set data yang boleh dikongsikan dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta untuk sebarang tujuan.     
                       
  Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi Terma dan Syarat Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0 berikut:

   

  Terma_Penggunaan_Data_Terbuka_Kerajaan_1.0.pdf

   

  Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.

   

  Senarai Data

   

  Bil. Tajuk
  1. Statistik Transaksi Carian Persendirian hakmilik PPTG WPKL
     
  2. Statistik Permohonan Pendaftaran Urusniaga Dan Bukan Urusniaga Serta Hakmilik
     
  3.  Bilangan Transaksi Perkhidmatan Single Window Search (SWS)
     
  4. Pencapaian Perkhidmatan E-Pembayaran
     
  5. Fee Pejabat Bagi Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian WP Kuala Lumpur
     
  6. Prestasi Kutipan Hasil Tanah Dan Maklumat Bilangan Hakmilik Tanah Berdaftar
     
  7. Laporan Prestasi Perkhidmatan Atas Talian PPTG WPKL
     
  8. Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian WP
     
  9. Laporan Bilangan Hakmilik Tanah di Wilayah Persekutuan
     
  10. Bilangan Transaksi Carian Persendirian Hakmilik Atas Talian (Online)