Bahasa Melayu Bahasa Melayu English English
Bahasa Lain

Topik Popular

|
  |  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • image
  Soalan Lazim
  Hubungi Kami
  Aduan/Maklum Balas
  Peta Laman
  Soalan
  Lazim
  Hubungi
  Kami
  Aduan / Maklumbalas Peta
  Laman

  Syarat Perserahan Urusniaga Hakmilik Strata bagi tahun 2020 yang mempunyai tunggakan Cukai Tanah di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

  Tarikh Kemaskini: 27 Disember 2019

   

  Cukai Petak akan dilaksanakan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mulai 1 Januari 2020. Pelaksanaan cukai petak ini adalah bagi menggantikan cukai tanah bagi skim strata. Ia akan memberi manfaat kepada semua pemilik unit strata terutamanya dalam memudahkan urusniaga ke atas hakmilik strata masing-masing. Bagaimanapun, terdapat skim-skim strata yang mempunyai tunggakan cukai tanah sehingga tahun 2019. 
   

  Sehubungan dengan itu, bagi membolehkan urusniaga dilaksanakan ke atas hakmilik strata yang mempunyai tunggakan cukai tanah di atas hakmilik induk pada tahun 2020, beberapa dokumen tambahan hendaklah dikemukakan bersama perserahan urusniaga. Rujuk senarai senario di Lampiran 1 dan contoh surat akuan berkanun di Lampiran A hingga F bagi tujuan perserahan urusniaga hakmilik strata pada tahun 2020.
   

  Keperluan surat akuan ini dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan hanya perlu dikemukakan bagi skim yang mempunyai tunggakan cukai tanah ke atas hakmilik induk sehingga tahun 2019 dan syarat ini terpakai sepanjang tahun 2020.