Bahasa Melayu Bahasa Melayu English English

Topik Popular

|
  |  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • image

  Garis Panduan PPTG WP

      SEKTOR PENDAFTARAN
  1.   Garis Panduan Bahagian Pendaftaran
  2.   Garis Panduan Bahagian Hasil
       

   

  Pemberitahuan Keputusan Untuk Menghadkan Bilangan Bukan Warganegara dan Syarikat Asing bagi Memiliki Hartanah di Wilayah Persekutuan Putrajaya

  Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Tanah (MJKT) Wilayah Persekutuan Putrajaya Bil. 74/2016 telah bersetuju untuk menghadkan bilangan bukan warganegara dan syarikat asing bagi memiliki hartanah di Wilayah Persekutuan Putrajaya, dengan syarat-syarat seperti berikut :
   

  i.   Pemilikan hartanah jenis “kediaman” (landed property dan landed strata) oleh bukan warganegara tidak akan dipertimbangkan untuk kelulusan; dan
     
  ii.  

  Pemilikan hartanah jenis “kediaman” (strata bertingkat) oleh bukan warganegara dan jenis “perniagaan” oleh syarikat asing dihadkan kepada 5% daripada keseluruhan jumlah hartanah pada suatu masa.

     
   

  Sehubungan itu, keputusan oleh MJKT ini adalah berkuatkuasa mulai 1 September 2016.


  Bahagian Pendaftaran
  PPTG WP Putrajaya