image

Manual Pengguna Pendaftaran

Tarikh Kemaskini: 24 September 2018

Image

 

Urusan/Perkara Muat Turun
PENDAFTARAN
1.

PHMM – Perletakhakan Oleh Mahkamah

2.

KVSTB – Tarik Balik Kaveat Persendirian

3.

 GDL – Melepaskan Gadaian

4.

PMT – Pindahmilik Tanah

5.

GD – Gadaian Menjamin Wang Pokok

6.

Berangkai

7.

 Cetak Borang Berkanun