Bahasa Melayu Bahasa Melayu English English
Bahasa Lain

Topik Popular

|
  |  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • image
  Soalan Lazim
  Hubungi Kami
  Aduan/Maklum Balas
  Peta Laman
  Soalan
  Lazim
  Hubungi
  Kami
  Aduan / Maklumbalas Peta
  Laman

  Waktu Kaunter

  Makluman -  Waktu Operasi Kaunter Pada Bulan Ramadhan 1440H
  Pelanggan yang dihormati, Waktu operasi kaunter pada bulan Ramadhan 1440H iaitu pada 6 Mei hingga 4 Jun 2019 adalah seperti berikut:

   
  Isnin - Khamis
  8.00 pagi hingga     12.00 tengah hari                                
  12.15 tengah hari hingga 3.30 petang
       
  Jumaat
  8.00 pagi hingga 12.00 tengah hari
  2.45 petang hingga 3.30 petang


  Penetapan waktu operasi kaunter ini berkuatkuasa bagi bulan Ramadhan 1440H sahaja bagi tujuan penyelarasan kewangan.
   

  Sekian Terima Kasih.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

    Pendaftaran Tanah (Sistem e-Tanah) - Aras G        
    Isnin - Khamis : 08:00 pagi - 4.00 petang        
    Jumaat : 08:00 pagi - 12:00 t/hari samb. 2.45 petang - 4.00 petang        
    Urusan   No. Kaunter    
  Pengambilan Nombor Giliran 1  
  Pertanyaan Hakmilik 2  
  Kutipan Perserahan 3 - 4  
  Kutipan Hakmilik 5  
  Kutipan Carian  Rasmi/CTC 6  
  Perserahan 7 - 11  
  Carian 12 - 13  
    Utiliti   14    
    Utiliti / Green Lane   15    
    Bilik Pertanyaan   BR 1    
    Rundingcara   BR 2 - 3    
             
             
   

  Cukai dan Hasil Tanah (Sistem e-Tanah) - Aras 1

         
    Isnin Jumaat : 08:00 pagi - 4.00 petang        
    Urusan   No. Kaunter    
  Semakan / Pertanyaan dan Bayaran 16-19  
             
             
   

  Strata (Sistem e-Tanah) - Aras 1

         
    Isnin Jumaat : 08:00 pagi - 4.00 petang      
    Urusan   No. Kaunter    
  Semua Urusan 20 - 21  
             
             
    Pindah Milik (Sistem e-Tanah) - Aras 1        
    Isnin Jumaat : 08:00 pagi - 4.00 petang      
    Urusan   No. Kaunter    
  Semua Urusan 22 - 23  
             
             
             
   

  Pemberimilikan dan Pelan Tanah - Aras 2

         
    Isnin - Jumaat : 08:30 pagi - 04:30 petang        
    Urusan   No. Kaunter    
  Pelan Tanah 1 -2  
  Teknikal 3 - 4  
  Penguatkuasaan 5  
  Pemberimilikan (SPPT) 6 - 7  
             
             
   

  Pembangunan Tanah - Aras 3

         
    Isnin - Jumaat : 08:00 pagi - 03:30 petang        
    Urusan   No. Kaunter    
  Permohonan Pembangunan Tanah 1  
             
             
             
             
  Kaunter 1
  Isnin - Khamis : 08:30 pagi - 03:00 petang
  Jumaat : 08:30 pagi – 11:30 t/hari samb. 2.00 petang - 3.00 petang

   

    Urusan   No. Kaunter  
  1. Bayaran:
  • Cukai Tanah
  • Pendaftaran Perserahan Urusniaga dan Bukan Urusniaga (Landed & Strata)
  • Carian rasmi/ persendirian
  • Permohonan Pecah Bahagi Bangunan (Strata)
  • Permohonan Pemberimilikan Tanah
  • Permohonan Pengenaan Sekatan Kepentingan/ Syarat Nyata
  • Permohonan Pindaan Sekatan Kepentingan/ Syarat Nyata
  • Permohonan Pembatalan Sekatan Kepentingan/ Syarat Nyata
  • Permohonan Serah Balik Tanah
  • Permohonan Pecah Bahagi Tanah
  • Permohonan Pecah Sempadan Tanah
  • Permohonan Penyatuan Tanah
  • Permohonan Permit Bahan Batuan
  • Permohonan Lesen Pendudukan Sementara
  • Permohonan Permit Ruang Udara
  • Permohonan Pembelian Pelan Tanah
  1
           
    2. Pendaftaran Tanah:
  • Semakan dan Pertanyaan
  • Kutipan hamilik (landed dan strata)
    1  
     
    3. Strata:
  • Semakan dan Pertanyaan
  • Kutipan Hakmilik Strata Baru
    1  
     
    4. Penguatkuasaan dan Teknikal :
  • Permohonan Perizaban
  • Pertanyaan Lot/ PT Indeks
  • Semakan dan Pertanyaan
  • Aduan
    1  
     
    5. Pembangunan:
  • Semakan dan Pertanyaan
    1  
     
    6. Permohonan Kebenaran (Consent):
  • Pertanyaan/ Semakan dan Status Permohonan Kebenaran (Consent) (Pindahmilik/ Gadaian/ Pemilikan tanah/ Kepentingan lain bagi Bukan Warganegara/ Syarikat Asing)
    1  
     
  Mahkamah Anak Negeri
  Isnin Jumaat : 08.00 pagi - 03.00 petang

   

    Urusan   No. Kaunter    
  Mahkamah Anak Negeri 1 - 2  
             
             
   

  Pendaftaran Tanah

         
    Isnin – Jumaat : 07.45 pagi - 04.30 petang        
    Urusan   No. Kaunter    
  Pendaftaran Tanah 3 - 4
             
             
   

  Kutipan Hasil

         
    Isnin – Jumaat : 07.45 pagi - 03.00 petang        
    Urusan   No. Kaunter    
  Kutipan Hasil 5 - 6