Bahasa Melayu Bahasa Melayu English English

Topik Popular

|
  |  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • image

  Waktu Kaunter

   

    Pendaftaran Tanah (Sistem e-Tanah) - Aras G        
    Isnin - Khamis : 08:00 pagi - 4.00 petang        
    Jumaat : 08:00 pagi - 12:00 t/hari samb. 2.45 petang - 4.00 petang        
    Urusan   No. Kaunter    
  Pengambilan Nombor Giliran 1  
  Pertanyaan Hakmilik 2  
  Kutipan Perserahan 3 - 4  
  Kutipan Hakmilik 5  
  Kutipan Carian  Rasmi/CTC 6  
  Perserahan 7 - 11  
  Carian 12 - 13  
    Utiliti   14    
    Utiliti / Green Lane   15    
    Bilik Pertanyaan   BR 1    
    Rundingcara   BR 2 - 3    
             
             
   

  Cukai dan Hasil Tanah (Sistem e-Tanah) - Aras 1

         
    Isnin Jumaat : 08:00 pagi - 4.00 petang        
    Urusan   No. Kaunter    
  Semakan / Pertanyaan dan Bayaran 16-19  
             
             
   

  Strata (Sistem e-Tanah) - Aras 1

         
    Isnin Jumaat : 08:00 pagi - 4.00 petang      
    Urusan   No. Kaunter    
  Semua Urusan 20 - 21  
             
             
    Pindah Milik (Sistem e-Tanah) - Aras 1        
    Isnin Jumaat : 08:00 pagi - 4.00 petang      
    Urusan   No. Kaunter    
  Semua Urusan 22 - 23  
             
             
             
   

  Pemberimilikan dan Pelan Tanah - Aras 2

         
    Isnin - Jumaat : 08:30 pagi - 04:30 petang        
    Urusan   No. Kaunter    
  Pelan Tanah 1 -2  
  Teknikal 3 - 4  
  Penguatkuasaan 5  
  Pemberimilikan (SPPT) 6 - 7  
             
             
   

  Pembangunan Tanah - Aras 3

         
    Isnin - Jumaat : 08:00 pagi - 03:30 petang        
    Urusan   No. Kaunter    
  Permohonan Pembangunan Tanah 1  
             
             
             
             
  Kaunter 1
  Isnin - Khamis : 08:00 pagi - 04:30 petang
  Jumaat : 08:00 pagi – 12:15 t/hari samb. 2.45 petang - 4.30 petang

   

    Urusan   No. Kaunter    
  Bayaran Cukai Tanah 1  
             
    Bayaran:
  - Pendaftaran Perserahan
  - Permohonan Strata
  - Carian
    1    
             
    Permohonan Strata   1    
             
    Bayaran Permohonan:
  - Pemberimilikan Tanah
  - Pengenaan Sekatan Kepentingan / Syarat Nyata
  - Pindaan Sekatan Kepentingan / Syarat Nyata
  - Pembatalan Sekatan Kepentingan / Syarat Nyata
  - Serah Balik Tanah
  - Pecah Bahagi Tanah
  - Pecah Smepadan Tanah
  - Penyatuan Tanah
    1    
             
    Bayaran Permohonan:
  - Permit Bahan Batuan
  - Lesen Menduduki Sementara
  - Permit Ruang Udara
  - Pembelian Pelan Tanah
    1    
             
    Permohonan Kebenaran (Consent):
  - Pindah milik
  - Gadaian
  - Pemilikan Tanah / Kepentingan lain Bukan Warganegara / Syarikat Asing
    1    
             
   

  Kaunter 2

         
   

  Isnin - Khamis : 08:00 pagi - 04:30 petang
  Jumaat : 08:00 pagi – 12:15 t/hari 

                  dan 2.45 petang - 4.30 petang
         
    Urusan   No. Kaunter    
  Pendaftaran Tanah:
  - Pertanyaan
  - Kutipan Geran hakmilik Hilang
  - Kutipan hakmilik Strata
  - Perserahan Urusniaga dan Bukan Urusniaga
  2  
       
  Strata:
  - Semakan dan Pertanyaan
  - Kutipan Hakmilik Strata Baru
  2  
             
    Penguatkuasaan dan Teknikal :
  - Permohonan Perizaban
  - Pertanyaan Lot/PT Indeks
  - Semakan dan Pertanyaan
  - Aduan
    2    
             
    Pembangunan:
  - Semakan dan Pertanyaan
    2    
             
    Kebenaran (Consent):
  - Pertanyaan/Semakan dan Status Permohonan Kebenaran (Consent)
  - Pindah milik
  - Gadaian
  - Pemilikan tanah/Kepentingan lain bagi Bukan Warganegara/Syarikat Asing
    2    
             
  Mahkamah Anak Negeri
  Isnin Jumaat : 08.00 pagi - 03.00 petang

   

    Urusan   No. Kaunter    
  Mahkamah Anak Negeri 1 - 2  
             
             
   

  Pendaftaran Tanah

         
    Isnin – Jumaat : 07.45 pagi - 04.30 petang        
    Urusan   No. Kaunter    
  Pendaftaran Tanah 3 - 4
             
             
   

  Kutipan Hasil

         
    Isnin – Jumaat : 07.45 pagi - 03.00 petang        
    Urusan   No. Kaunter    
  Kutipan Hasil 5 - 6