1. Adakah anda berpuas hati dengan tahap capaian Portal Awam e-Tanah di kios PPTG WPKL?2. Adakah anda berpuas hati dengan kemudahan ICT yang disediakan di kios Aras G dan 1, PPTG WPKL?