Selamat Datang ke Portal Awam e-Tanah

Makluman:
 • MAKLUMAN PENTING BUAT PEMBAYAR CUKAI PETAK

  Sekiranya terdapat perbezaan pada amaun ‘Jumlah Bayaran Yang Dikenakan’ pada bil cukai petak yang diterima, maka jumlah bayaran cukai petak muktamad/ terkini yang perlu dibayar adalah berdasarkan amaun ‘Jumlah Bayaran’ melalui semakan ini.

  Ini adalah berikutan daripada Prosedur Pengurangan (Remitan) yang telah dipersetujui oleh Pihak Berkuasa Negeri untuk dilaksanakan baru-baru ini, selepas mengambilkira kepentingan pemilik-pemilik hakmilik strata di WPKL. Boleh rujuk maklumat ‘Pengurangan (Remitan)’ pada semakan ini.
  Sekian, harap maklum.

 • PENANGGUHAN PELAKSANAAN SISTEM e-JANJI TEMU UNTUK PERSERAHAN URUSNIAGA DAN BUKAN URUSNIAGA DI PPTG WPKL

  Makluman berkaitan Penangguhan Pelaksanaan Sistem e-Janji Temu di Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

  Selanjutnya

Log Masuk

Info
Klik untuk keluar dari paparan ini.