Welcome To Public Portal e-Tanah

Information:
 • PERMOHONAN ID PORTAL AWAM E-TANAH BAGI AGENSI KERAJAAN

  Agensi Kerajaan yang ingin menggunakan Portal Awam e-Tanah perlu membuat permohonan secara bertulis (surat) kepada Pengarah PPTG WP untuk dilantik sebagai Pentadbir Portal Awam e-Tanah. Setiap pentadbir agensi MESTI dikalangan Pegawai Teknologi Maklumat dan bertanggungjawab dalam Pengurusan ID tersebut. Setiap Agensi Kerajaan akan dibekalkan sebanyak 20 ID pengguna Portal Awam e-Tanah.

  Selanjutnya..

 • MAKLUMAN PENTING BUAT PEMBAYAR CUKAI PETAK

  Sekiranya terdapat perbezaan pada amaun ‘Jumlah Bayaran Yang Dikenakan’ pada bil cukai petak yang diterima, maka jumlah bayaran cukai petak muktamad/ terkini yang perlu dibayar adalah berdasarkan amaun ‘Jumlah Bayaran’ melalui semakan ini.

  Ini adalah berikutan daripada Prosedur Pengurangan (Remitan) yang telah dipersetujui oleh Pihak Berkuasa Negeri untuk dilaksanakan baru-baru ini, selepas mengambilkira kepentingan pemilik-pemilik hakmilik strata di WPKL. Boleh rujuk maklumat ‘Pengurangan (Remitan)’ pada semakan ini.
  Sekian, harap maklum.

Login

Info
Klik untuk keluar dari paparan ini.