Welcome To Public Portal e-Tanah

Information:
  • MAKLUMAN PELAKSANAAN PERKHIDMATAN ATAS TALIAN SEPENUHNYA BAGI URUSAN PEMBANGUNAN TANAH DI PPTG WPKL

    Adalah dimaklumkan, bahawa Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (PPTGWPKL) akan memperkenalkan perkhidmatan secara atas talian sepenuhnya atau end-to-end (E2E) bermula 3 November 2020 bagi beberapa urusan pembangunan tanah.

    Selanjutnya.

  • PENUTUPAN KAUNTER KEBENARAN PINDAHMILIK DI PPTGWPKL SELARAS PELAKSANAAN URUSAN KEBENARAN PIHAK BERKUASA NEGERI (CONSENT) SECARA ATAS TALIAN

    Bermula 27 Oktober 2020, pelaksanaan urusan Kebenaran Pihak Berkuasa Negeri (Consent) secara atas talian akan berkuatkuasa sepenuhnya. Tiada lagi permohonan dan bayaran fi secara kaunter yang akan diterima.

    Selanjutnya..

Login

Info
Klik untuk keluar dari paparan ini.