Welcome To Public Portal e-Tanah

Information:
  • Makluman - Go-Live Modul Pengambilan di Portal Awam e-Tanah

    Adalah dimaklumkan permohonon pengambilan tanah seksyen 3(1)(a) dan pengisytiharan di bawah seksyen 4 dan seksyen 8 Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486) boleh diakses oleh Kementerian / Jabatan Pengguna (KJP) selaku pengguna e-Tanah di Portal Awam e-Tanah https://www.ptgwp.gov.my/etanah-awam/AwamLoginForm.xhtml mulai 4 Januari 2019.

    Mana-mana Agensi Kerajaan di bawah Kementerian yang dibenarkan membuat permohonan pengambilan tanah seksyen 3(1)(a) dan pengisytiharan di bawah seksyen 4 dan seksyen 8 Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486) perlu mendapatkan id pengguna awam dari pihak Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) PTGWPKL atau hubungi talian 03-2610 3337.

  • PERMOHONAN ID PORTAL AWAM E-TANAH BAGI AGENSI KERAJAAN

    Agensi Kerajaan yang ingin menggunakan Portal Awam e-Tanah perlu membuat permohonan secara bertulis (surat) kepada Pengarah PPTG WP untuk dilantik sebagai Pentadbir Portal Awam e-Tanah. Setiap pentadbir agensi MESTI dikalangan Pegawai Teknologi Maklumat dan bertanggungjawab dalam Pengurusan ID tersebut. Setiap Agensi Kerajaan akan dibekalkan sebanyak 20 ID pengguna Portal Awam e-Tanah.

    Selanjutnya..

Login

Info
Klik untuk keluar dari paparan ini.