Bahasa Melayu Bahasa Melayu English English
Bahasa Lain

Topik Popular

|
  |  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • image

  Pejabat Tanah Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

  soalanSoalan Lazim
  addressHubungi Kami
   
  reportAduan/Maklum Balas
  mapPeta Laman
  Soalan
  Lazim
  Hubungi
  Kami
  Aduan / Maklumbalas Peta
  Laman

  Pekeliling PPTG WP

  Tarikh Kemaskini: Rab, 28 Apr 2021

  Pekeliling PPTG WP 2020
   

  •  
  Pekeliling PPTG WP Bil.1/2020
  Penggunaan Sepenuhnya Sistem E-Tanah Di Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 
     
  •  
  Pekeliling PPTG WP Bil.2/2020
  Penyelarasan Dan Penetapan Tujuan, Pegawai Pengawal Dan Pegawai Penyelenggara Bagi Tanah Yang Dirizabkan Untuk Maksud Awam Di Bawah Seksyen 62 Kanun Tanah Negara 1965 (KTN)
     
  •  
  Pekeliling PPTG WP Bil.3/2020
  Pengurusan Permohonan Pecah Bahagian Di Bawah Seksyen 140 - 145 Kanun Tanah Negara 1965
   
     
  •  
  Pekeliling PPTG WP Bil.4/2020
  Pelaksanaan Cukai Petak: Syarat Perserahan Urusniaga Hakmilik Strata Tahun 2020 Bagi Skim Strata Yang Mempunyai Turnnmkan Cukai Tanah 
     
  •  
  Pekeliling PPTG WP Bil.5/2020
  Pendaftaran Perletakhakan Berkanun Bagi Tanah Wakaf Di Bawah Seksyen 416C Kanun Tanah Negara
     
  •  
  Pekeliling PPTG WP Bil.6/2020
  Garis Panduan Bagi Pendaftaran Pindahmilik Yang Melibatkan Penjualan Hartanah Oleh Wasi
     
  •  
  Pekeliling PPTG WP Bil.7/2020
  Garis Panduan Berhubung Kriteria -Kriteria Permohonan Rayuan Kebenaran Urusniaga Bagi Warganegara dan Bukan Warganegara, Perolehan Hartanah Oleh Syarikat Asing atau Warganegara Asing ke atas Bangunan Perdagangan Yang Bercirikan Kediaman dan Kebenaran Pajakan Oleh Warganegara dan Bukan Warganegara Bagi Tujuan Utiliti (Tapak Pencawang Elektrik). 
     
  •  
  Pekeliling PPTG WP Bil.8/2020
  Garis Panduan Bagi Proses Pewartaan Pembatalan Perizaban Tanah Dibawah Seksyen 64 Kanun Tanah Negara di PPTG WP  
     

   

  Pekeliling PPTG WP 2019
   

  •  
  Pekeliling PPTG WP Bil. 1/2019
  Pelaksanaan Penyeragaman Syarat Nyata Tanah dan Perintah Pembangunan (DO) bagi Pembangunan Berstrata di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
       

   

  Pekeliling PPTG WP 2017
   

  •  
  Pekeliling PPTG WP Bil.1/2017
  Garis Panduan Permohonan Pecah Bahagi Bangunan Bagi Hotel Berstrata
       

   

  Pekeliling PPTG WP 2016

   

  •  
  Pekeliling PPTG WP Bil.1/2016
  Kuasa yang boleh diamalkan oleh Pegawai-pegawai di PPTG WP yang diwartakan sebagai Majistret Kelas Kedua Dibawah Akta Mahkamah Rendah 1948 [Akta 92]