Bahasa Melayu Bahasa Melayu English English
Bahasa Lain

Topik Popular

|
  |  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • image

  Pejabat Tanah Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

  soalanSoalan Lazim
  addressHubungi Kami
   
  reportAduan/Maklum Balas
  mapPeta Laman
  Soalan
  Lazim
  Hubungi
  Kami
  Aduan / Maklumbalas Peta
  Laman

  Piagam Pelanggan

  PIAGAM PELANGGAN

  PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

   

      SEKTOR PENDAFTARAN
  1.   Pendaftaran urusniaga dan bukan urusniaga tanah dalam tempoh satu (1) hari bekerja bagi perserahan yang lengkap.
  2.   Pendaftaran urusniaga dan bukan urusniaga strata dalam tempoh satu (1) hari bekerja bagi perserahan yang lengkap.
  3.   Pengeluaran Sijil Formula Unit Syer (SiFUS) dalam tempoh 14 hari bekerja.
  4.   Pengurusan Strata melibatkan permohonan Pecah Bahagian Bangunan (Hakmilik Strata) akan diproses dalam tempoh 100 hari bekerja selepas Certificate of Proposed Strata Plan (CPSP) dikeluarkan oleh JUPEM.
  5.   Memproses bayaran balik deposit dalam tempoh tujuh (7) hari selepas kelulusan diterima.
       
      SEKTOR PENGURUSAN TANAH
  1.   Permohonan kebenaran pindahmilik/ gadaian/ pajakan diproses dalam tempoh 27 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima. 
  2.   Permohonan kebenaran perolehan tanah/ strata oleh warga asing dalam tempoh 27 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.
  3.   Permohonan mengubah kategori penggunaan tanah, syarat nyata atau sekatan kepentingan di bawah seksyen 124 KTN 1965 diproses dalam tempoh 72 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima sehingga permohonan dikemukakan ke Urusetia Jawatankuasa Kerja Tanah (UJKT) WP.
  4.   Permohonan serahbalik dan berimilik semula di bawah seksyen 204D KTN 1965 diproses dalam tempoh 65 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima sehingga permohonan dikemukakan ke UJKT WP.
  5.   Permohonan pecah sempadan tanah di bawah seksyen 137 KTN 1965 diproses dalam tempoh 45 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima sehingga surat kelulusan dikeluarkan. 
  6.   Permohonan pecah bahagian tanah di bawah seksyen 142 KTN 1965 diproses dalam tempoh 45 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima sehingga surat kelulusan dikeluarkan. 
  7.   Permohonan penyatuan tanah di bawah seksyen 148 KTN 1965 diproses dalam tempoh 45 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima sehingga surat kelulusan dikeluarkan. 
  8.   Permohonan penyerahanbalik keseluruhan tanah di bawah seksyen 197 KTN 1965 diproses dalam tempoh 45 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima sehingga surat kelulusan dikeluarkan.
  9.   Permohonan penyerahanbalik sebahagian tanah di bawah seksyen 200 KTN 1965 diproses dalam tempoh 45 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima sehingga surat kelulusan dikeluarkan. 
  10.   Permohonan permit bahan batuan di bawah seksyen 70 KTN 1965 diproses dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima sehingga permohonan dikemukakan ke Pentadbir Tanah.
       
      SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN
  1.   Maklum balas terhadap pertanyaan dan aduan awam akan diberi dalam tempoh 15 hari bekerja.
  2.   Pembayaran bil dan invois diproses dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.
       

   

   

   

  PIAGAM PELANGGAN

  PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

   

      SEKTOR PENDAFTARAN
  1.   Pendaftaran Pindah Milik Tanah (landed) dalam tempoh satu (1) hari bekerja bagi perserahan yang lengkap. 
  2.   Pendaftaran urusniaga dan bukan urusniaga (landed) dalam tempoh tiga (3) hari bekerja bagi perserahan yang lengkap.
  3.   Pendaftaran urusniaga dan bukan urusniaga (strata) dalam tempoh 30 hari bekerja bagi perserahan yang lengkap.
  4.   Pengeluaran Sijil Formula Unit Syer (SiFUS) dalam tempoh 14 hari bekerja.
  5.   Pengurusan Strata melibatkan permohonan Pecah Bahagian Bangunan (Hakmilik Strata) akan diproses dalam tempoh 100 hari bekerja selepas Certificate of Proposed Strata Plan (CPSP) dikeluarkan oleh JUPEM.
  6.   Mengurus permohonan pemulangan deposit permit mengalih bahan batuan dalam tempoh dua puluh satu (21) hari bekerja bagi permohonan yang lengkap.
       
      SEKTOR PENGURUSAN TANAH
  1.   Permohonan kebenaran pindah milik / gadaian / pajakan diproses dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.
  2.   Permohonan kebenaran perolehan tanah/strata oleh warga asing dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.
  3.   Permohonan Mengubah Kategori Penggunaan Tanah, Syarat Nyata atau Sekatan Kepentingan di bawah Seksyen 124 KTN diproses dalam tempoh 60 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima sehingga permohonan dikemukakan ke Urusetia Jawatankuasa kerja Tanah (UJKT) WP.
  4.   Permohonan Serahbalik dan Berimilik Semula di bawah Seksyen 204D KTN diproses dalam tempoh 60 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima sehingga permohonan dikemukakan ke UJKT WP.
  5.   Permohonan Pecah Sempadan Tanah di bawah Seksyen 137 KTN diproses dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima sehingga permohonan dikemukakan ke Pentadbir Tanah.
  6.   Permohonan Pecah Bahagian Tanah di bawah Seksyen 142 KTN diproses dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima sehingga permohonan dikemukakan ke Pentadbir Tanah.
  7.   Permohonan Penyerahanbalik Sebahagian Tanah di bawah Seksyen 200 KTN diproses dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima sehingga permohonan dikemukakan kepada Pentadbir Tanah.
  8.   Permohonan Penyerahanbalik Keseluruhan Tanah di bawah Seksyen 197 KTN diproses dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima sehingga permohonan dikemukakan kepada Pentadbir Tanah.
  9.   Permohonan Penyatuan Tanah di bawah Seksyen 148 KTN diproses dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima sehingga permohonan dikemukakan ke Pentadbir Tanah.
  10.   Permohonan Permit Bahan Batuan di bawah Seksyen 70 KTN diproses dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima sehingga permohonan dikemukakan ke UJKT WP.
       
      SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN
  1.   Maklum balas terhadap pertanyaan dan aduan awam akan diberi dalam tempoh 15 hari bekerja.
  2.   Pembayaran bil dan invois diproses dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.
       

   

   

   

  PIAGAM PELANGGAN

  PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN

   

      SEKTOR PENDAFTARAN
  1.   Pendaftaran urusniaga dan bukan urusniaga tanah dalam tempoh satu (1) hari bekerja bagi perserahan yang lengkap.
  2.   Pendaftaran urusniaga dan bukan urusniaga strata dalam tempoh 30 hari bagi perserahan yang lengkap.
  3.   Pengeluaran Sijil Formula Unit Syer (SiFUS) dalam tempoh 14 hari bekerja.
  4.   Pengurusan Strata melibatkan permohonan Pecah Bahagian Bangunan (Hakmilik Strata) akan diproses dalam tempoh 100 hari bekerja selepas Certificate of Proposed Strata Plan (CPSP) dikeluarkan oleh JUPEM.
  5.   Memproses bayaran balik deposit dalam tempoh tujuh (7) hari selepas kelulusan diterima.
       
      SEKTOR PENGURUSAN TANAH
  1.   Permohonan kebenaran pindah milik / gadaian / pajakan diproses dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.
  2.   Permohonan kebenaran perolehan tanah/strata oleh warga asing dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.
  3.   Permohonan Mengubah Kategori Penggunaan Tanah, Syarat Nyata atau Sekatan Kepentingan di bawah Seksyen 124 KTN diproses dalam tempoh 60 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima sehingga permohonan dikemukakan ke Urusetia Jawatankuasa kerja Tanah (UJKT) WP.
  4.   Permohonan Serahbalik dan Berimilik Semula di bawah Seksyen 204D KTN diproses dalam tempoh 60 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima sehingga permohonan dikemukakan ke UJKT WP.
  5.   Permohonan Pecah Sempadan Tanah di bawah Seksyen 137 KTN diproses dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima sehingga permohonan dikemukakan ke Pentadbir Tanah.
  6.   Permohonan Pecah Bahagian Tanah di bawah Seksyen 142 KTN diproses dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima sehingga permohonan dikemukakan ke Pentadbir Tanah.
  7.   Permohonan Penyerahanbalik Sebahagian Tanah di bawah Seksyen 200 KTN diproses dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima sehingga permohonan dikemukakan kepada Pentadbir Tanah.
  8.   Permohonan Penyerahanbalik Keseluruhan Tanah di bawah Seksyen 197 KTN diproses dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima sehingga permohonan dikemukakan kepada Pentadbir Tanah.
  9.   Permohonan Penyatuan Tanah di bawah Seksyen 148 KTN diproses dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima sehingga permohonan dikemukakan ke Pentadbir Tanah.
  10.   Permohonan Permit Bahan Batuan di bawah Seksyen 70 KTN diproses dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima sehingga permohonan dikemukakan ke UJKT WP.
       
      SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN
  1.   Maklum balas terhadap pertanyaan dan aduan awam akan diberi dalam tempoh 15 hari bekerja.
  2.   Pembayaran bil dan invois diproses dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.