Bahasa Melayu Bahasa Melayu English English
Bahasa Lain

Topik Popular

|
  |  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • image

  Pejabat Tanah Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

  soalanSoalan Lazim
  addressHubungi Kami
   
  reportAduan/Maklum Balas
  mapPeta Laman
  Soalan
  Lazim
  Hubungi
  Kami
  Aduan / Maklumbalas Peta
  Laman

  Waktu Kaunter

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

    Pendaftaran Tanah (Sistem e-Tanah) - Aras G        
    Isnin - Khamis : 08:00 pagi - 4.00 petang        
    Jumaat : 08:00 pagi - 12:00 t/hari samb. 2.45 petang - 4.00 petang        
    Urusan   No. Kaunter    
  Pengambilan Nombor Giliran 1  
  Pertanyaan Hakmilik 2  
  Kutipan Perserahan 3 - 4  
  Kutipan Hakmilik 5  
  Kutipan Carian  Rasmi/CTC 6  
  Perserahan 7 - 11  
  Carian 12 - 13  
    Utiliti   14    
    Utiliti / Green Lane   15    
    Bilik Pertanyaan   BR 1    
    Rundingcara   BR 2 - 3    
             
             
   

  Cukai dan Hasil Tanah (Sistem e-Tanah) - Aras 1

         
    Isnin Jumaat : 08:00 pagi - 4.00 petang        
    Urusan   No. Kaunter    
  Semakan / Pertanyaan dan Bayaran 16-19  
             
             
   

  Strata (Sistem e-Tanah) - Aras 1

         
    Isnin Jumaat : 08:00 pagi - 4.00 petang      
    Urusan   No. Kaunter    
  Semua Urusan 20 - 21  
             
             
    Pindah Milik (Sistem e-Tanah) - Aras 1        
    Isnin Jumaat : 08:00 pagi - 4.00 petang      
    Urusan   No. Kaunter    
  Semua Urusan 22 - 23  
             
             
             
   

  Pemberimilikan dan Pelan Tanah - Aras 2

         
    Isnin - Jumaat : 08:30 pagi - 04:30 petang        
    Urusan   No. Kaunter    
  Pelan Tanah 1 -2  
  Teknikal 3 - 4  
  Penguatkuasaan 5  
  Pemberimilikan (SPPT) 6 - 7  
             
             
   

  Pembangunan Tanah - Aras 3

         
    Isnin - Jumaat : 08:00 pagi - 03:30 petang        
    Urusan   No. Kaunter    
  Permohonan Pembangunan Tanah 1  
             
             
             
             
  Kaunter 1
  Isnin - Khamis : 08:30 pagi - 03:00 petang
  Jumaat : 08:30 pagi – 11:30 t/hari samb. 2.00 petang - 3.00 petang

   

    Urusan   No. Kaunter  
  1. Bayaran:
  • Cukai Tanah
  • Pendaftaran Perserahan Urusniaga dan Bukan Urusniaga (Landed & Strata)
  • Carian rasmi/ persendirian
  • Permohonan Pecah Bahagi Bangunan (Strata)
  • Permohonan Pemberimilikan Tanah
  • Permohonan Pengenaan Sekatan Kepentingan/ Syarat Nyata
  • Permohonan Pindaan Sekatan Kepentingan/ Syarat Nyata
  • Permohonan Pembatalan Sekatan Kepentingan/ Syarat Nyata
  • Permohonan Serah Balik Tanah
  • Permohonan Pecah Bahagi Tanah
  • Permohonan Pecah Sempadan Tanah
  • Permohonan Penyatuan Tanah
  • Permohonan Permit Bahan Batuan
  • Permohonan Lesen Pendudukan Sementara
  • Permohonan Permit Ruang Udara
  • Permohonan Pembelian Pelan Tanah
  1
           
    2. Pendaftaran Tanah:
  • Semakan dan Pertanyaan
  • Kutipan hamilik (landed dan strata)
    1  
     
    3. Strata:
  • Semakan dan Pertanyaan
  • Kutipan Hakmilik Strata Baru
    1  
     
    4. Penguatkuasaan dan Teknikal :
  • Permohonan Perizaban
  • Pertanyaan Lot/ PT Indeks
  • Semakan dan Pertanyaan
  • Aduan
    1  
     
    5. Pembangunan:
  • Semakan dan Pertanyaan
    1  
     
    6. Permohonan Kebenaran (Consent):
  • Pertanyaan/ Semakan dan Status Permohonan Kebenaran (Consent) (Pindahmilik/ Gadaian/ Pemilikan tanah/ Kepentingan lain bagi Bukan Warganegara/ Syarikat Asing)
    1  
     

   

             
   

  Pendaftaran Tanah

         
    Isnin – Jumaat : 07.45 pagi - 04.30 petang        
    Urusan   No. Kaunter    
  Pendaftaran Tanah 3 - 4
             
             
   

  Kutipan Hasil

         
    Isnin – Jumaat : 07.45 pagi - 03.00 petang        
    Urusan   No. Kaunter    
  Kutipan Hasil 5 - 6