image

Manual Pengguna Pendaftaran

Tarikh Kemaskini: Rab, 1 Mac 2023

Image

 

Urusan/Perkara Muat Turun
PENDAFTARAN
1.

PHMM – Perletakhakan Oleh Mahkamah

2.

KVSTB – Tarik Balik Kaveat Persendirian

3.

 GDL – Melepaskan Gadaian

4.

PMT – Pindahmilik Tanah

5.

GD – Gadaian Menjamin Wang Pokok

6.

CSDS - Carian Butir-butir dalam Daftar Strata

7.

Pendaftaran Secara Berangkai

8.

 Cetak Borang Berkanun

9.

HDHK- Permohonan Dokumen Hakmilik Keluaran Hilang