image

Manual Pengguna Strata

Tarikh Kemaskini: Rab, 16 Mac 2022

 

Urusan/Perkara Muat Turun
STRATA
1.

Panduan Permohonan Pecah Bahagi Bangunan Atau Bangunan Dan Tanah Atau Bangunan (Borang 1)

2.

Panduan Permohonan Sijil Formula Unit Syer 

3.

Permohonan Pengkelasan Bangunan Kos Rendah

4.

Permohonan Perlanjutan Tempoh Memohon Hakmilik Strata (Borang 1)

5.

Permohonan Permit Ruang Udara Strata

6.

Permohonan Untuk Memecah Petak

7.

Permohonan Perakuan Perbadanan Pengurusan

8.

Permohonan Menyerah Hak Permit Ruang Udara Strata

9.

Permohonan Penggantian Sijil dan Permit

10.

Permohonan Perlanjutan Tempoh Memohon Hakmilik Strata Sementara (Borang 5)

11.

Permohonan Pindaan Sijil Formula Unit Syer

12.

Permohonan Untuk Pengeluaran Hakmilik Strata Yang Berasingan Berkenaan Dengan Hakmilik Strata Sementara

13. CSDS - Carian Butir-butir dalam Daftarai Strata